Salgs- og handelsbetingelser 


1. Kontaktoplysninger

NATUNOR ApS
Lundagervej 112
8723 Løsning
CVR nr.: 4307 1394
E-mail: info@natunor.dk
Tlf: +45 3210 7020

 

2. Anvendelse
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser for NATUNOR ApS finder anvendelse på alle aftaler om levering af materiel, herunder levering af tekniske systemer, komponenter, reservedele og andre fysiske varer, som indgås mellem NATUNOR og NATUNOR´s kunder (herefter benævnt ”kunden”). Fravigelse af salgs- og leveringsbetingelserne, f.eks. i form af kundens indkøbsbetingelser, kan alene ske ved skriftlig accept fra NATUNOR.

 

3. Aftaleindgåelse
Tilbud afgivet af NATUNOR bortfalder 60 dage fra afgivelsesdagen. Afgivne tilbud kan dog til enhver tid af NATUNOR tilbagekaldes eller ændres. Afgivne tilbud er først forpligtende for NATUNOR, når NATUNOR ved ordrebekræftelse har accepteret kundens ordre.

 

4. Betalingsbetingelser, renter, tilbageholdsret m.v.

I vores webshop kan der betales med følgende kort:

Visa, Dankort, Mastercard, Maestro.

Der kan også betales med MobilePay.

Vi trækker først beløbet på din konto, når varen afsendes.

Der er forbundet et kortgebyr med brug af de forskellige betalingsmuligheder. Alle betalinger varetages af On.Pay.

Hvis det er aftalt, at materiel eller en ydelse skal leveres i flere delleverancer, og det er aftalt, at kunden skal faktureres efter levering af sidste delleverance, er NATUNOR berettiget til a conto fakturering af hidtidige delleverancer, hvis kunden udskyder senere aftalte leveringstidspunkter.

 

5. Fragt

NATUNOR bestræber sig på at pakker bliver afsendt samme dag (såfremt ordren er indgået inden kl. 11.00 på en hverdag). Pakker leveres under normale omstændigheder inden for 1-3 hverdage. Som udgangspunkt er der kun levering i Danmark.

Pakker op til 30 kg. sendes med GLS.

Pakker over 30 kg. afsendes med JJD Transport, som minimum på halv palle.

Fragt omkostningerne er som følgende herunder (2022 priser ex. moms), Kunden betaler den fragtsats, der passer ordren, medmindre andet står skrevet.

GLS i DK:

0-1 kg.: 57,50 DKK

1-5 kg.: 73,75 DKK

5-10 kg.: 95,00 DKK

10-15 kg.: 141,25 DKK

15-20 kg.: 170,00 DKK

20-25 kg.: 202,50 DKK

25-30 kg.: 246,25 DKK

JJD i DK:

1/2 palle 30-400 kg.: 335,00-459,38 DKK (brofaste øer)

1/1 palle 400-800 kg.: 490,00-687,01 DKK (brofaste øer)

Det er altid muligt at vælge gratis afhentning af produkter på NATUNORs adresse i Løsning.

 

6. Levering
Aftalte leveringsklausuler fortolkes i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende Inco terms. Er der ikke aftalt en leveringsklausul, skal levering ske Ex-Works Lundagervej 112, 8723 Løsning. NATUNOR kan efter eget valg foretage delleverancer og delfaktureringer medmindre andet er aftalt.

 

6.1. Leveringstid, forsinkelse, erstatning ved forsinkelse
Hvis forsinkelse med levering skyldes nogen omstændighed, som i henhold til pkt. 10.3 udgør en ansvarsfrihedsgrund eller skyldes kundens handling eller undladelse, forlænges leveringstiden i det omfang, hvormed det efter omstændighederne skønnes rimeligt. Leveringstiden skal forlænges, selv om årsagen til forsinkelsen indtræffer efter udløbet af den oprindeligt aftalte leveringstid.

Hvis NATUNOR ikke leverer det aftalte i rette tid, og dette skyldes uagtsomme forhold hos NATUNOR, skal kunden ved skriftlig meddelelse til NATUNOR fastsætte en sidste rimelig frist for levering og heri angive, at aftalen agtes ophævet, såfremt levering ikke sker inden for denne frist. Såfremt levering herefter ikke finder sted indenfor den angivne frist, er kunden berettiget til ved skriftlig meddelelse til NATUNOR at ophæve aftalen.

Hvis kunden herefter hæver aftalen, har kunden krav på erstatning fra NATUNOR for de meromkostninger, der er påført kunden ved anskaffelse af tilsvarende materialer fra anden side, dog maksimalt 10 % af fakturaprisen for den del af leverancen, som er forsinket.

Såfremt kunden ikke ophæver aftalen, har kunden ikke ret til erstatning som følge af NATUNOR´s forsinkelse. Kunden kan ikke ud over det anførte gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor NATUNOR som følge af forsinkelse.

 

7. Priser
Medmindre andet er anført, er alle priser opgivet i danske kroner og inklusiv moms og eksklusiv fragt. Alle priser i tilbud og ordrebekræftelser er dagspriser. Ændrede priser fra underleverandører samt ændringer i offentlige afgifter, toldsatser, valutakurser, råvarepriser, og lignende kan medføre regulering af priserne på leveringsdagen.

 

8. Fortrydelsesret/Returnering

Kunden har fuld returret.

 • Ønsker du at returnere en vare, skal du give besked herom og sende den retur indenfor 14 dage efter modtagelsen.
 • Varen skal være ubrugt og i original og ubeskadiget emballage.
 • Hvis NATUNOR skønner, at varen ikke er i ubrugt stand, da hæfter kunden for en evt. værdiforringelse.
 • Ved fortrydelse af købet betales beløbet tilbage til samme betalingskort, hvorfra købet er foretaget, dog inden for en frist på 14 dage.
 • Kunden står selv for betaling af fragten ved returnering. Samt er ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Kunden bærer risikoen for varen til tidspunktet for varens levering hos NATUNOR.
 • Hvis kunden vælger at returnere en vare, tilbagebetales købsbeløbet til kunden. I tilfælde af en værdiforringelse, som kunden hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.
 • NATUNOR kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, medmindre kunden inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.
 • Returnering af varer skal sendes til adressen i kontaktoplysninger i punkt 1.

 

8.1 Returformular

Kunden skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

 

9. Ejendomsforbehold
Alt materiel, der leveres af NATUNOR, forbliver NATUNOR´s ejendom, indtil betaling af samtlige beløb vedrørende leverancen, herunder alle renter og omkostninger, er lagt fuldt ud.

 

10. Reklamation

Købet er dækket af den danske købelov (LBK nr 140 af 17/02/2014), og der ydes 24 mdr. reklamation på alle produkter.

Reklamationer skal foretages skriftligt og uden ugrundet ophold efter, at manglen er eller burde være kommet til kundens kendskab. Undlader kunden at reklamere rettidigt, fortabes retten til at gøre manglen gældende, herunder bl.a. til at kræve afhjælpning.

Hvis din reklamation er berettiget, betyder dette, at kunden enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

 

10.1 Ansvar for mangler

Kunden er forpligtet til straks ved modtagelsen af en leverance at foretage undersøgelse heraf med henblik på konstatering af manko eller andre synlige fejl. Reklamation skal ske inden 6 mdr. fra levering. I modsat fald er kunden afskåret fra at gøre mangels indsigelser gældende.

Afhjælpning sker efter NATUNOR´s eget valg enten hos kunden, hos NATUNOR eller på det sted, hvor materiellet/udstyret befinder sig/er installeret. Kunden er efter ønske fra NATUNOR forpligtet til for egen regning og risiko at returnere mangelfuldt materiel til NATUNOR med henblik på afhjælpning. Returnering af materiel til kunden efter afhjælpning sker for NATUNOR´s regning og risiko

NATUNOR har intet ansvar for mangler eller for undladelse af at afhjælpe udover det anførte, jfr. i øvrigt pkt. 11.4.

 

10.2 Fragtomkostninger ved reklamation

Er reklamationen berettiget, refunderer NATUNOR naturligvis (rimelige) fragtomkostninger.

Varen returneres til adressen i kontaktoplysninger i pkt. 1.

Inden varen returneres, skal kunden kontakte NATUNOR på telefon eller mail, for at få tilsendt et reklamations-skema. Dette skal udfyldes så detaljeret som muligt.

Husk, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage. Det vil blive aftalt for den enkelte sag hvad og hvordan fragt bliver refunderet.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

 

10.3 Ansvarsfrihed

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valuta- restriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

10.4 Foranstaltninger ved risiko for skade

Såfremt mangelfuld levering af materiel, giver risiko for skade og dermed på grund af risiko for skade kræver umiddelbare foranstaltninger, er kunden forpligtet til at foretage sådanne foranstaltninger, som kræves for at forhindre eller begrænse skaden, medmindre NATUNOR selv umiddelbart kan foretage dette. Kunden har ikke krav på godtgørelse fra NATUNOR for de nødvendige omkostninger, som foranstaltningerne har medført.

 

11. Abonnement-ydelser og genkøb

Det er muligt at få en fast leverance/et fast abonnement på produkter på www.NATUNOR.dk. Serviceaftaler er også omfattet af disse betingelser.

Kunden skal ved opstart af et abonnement oprette et brugerlogin på www.NATUNOR.dk. Her vil der efterfølgende være mulighed for at ændre, opsige og springe over sin leverance.

 

11.1 Opsigelse af abonnement

Der er ingen bindingsperiode på vores abonnement, og det kan opsiges, når kunden ønsker. Dette gøres ved at logge på din konto og stoppe dit abonnement.

Du kan altid tilgå dine abonnementer via siden ”min konto”. Her kan du opsige, eller ændre dine abonnementer.

Ved opsigelse af en serviceaftale vil aftalen løbe den resterende periode og afsluttes med det forudbetalte serviceeftersyn. 

 

11.2 Betaling af abonnement

Ved indgåelse af et abonnement accepterer kunden at betale det periodemæssige abonnementsgebyr, indtil abonnementet opsiges.

Den første abonnementsbetaling betales straks i forbindelse med bestilling af abonnementet, og efterfølgende d. 1. i den pågældene måned efter det valgte interval. 

Serviceaftaler vil altid have et årligt interval.  

Hvis din ansøgning om et abonnement ikke imødekommes (jf. punkt 11.1), vil der ikke blive opkrævet nogen betaling.

 

11.3 Fragt og levering af abonnementsprodukter

I forbindelse med servicebsøg er der fri levering.

Til alle andre leveringer vælges fragtmetoden ved checkout under oprettelsen af abonnementet. 

 

11.4 Tilføjelser og ændring af vilkår

NATUNOR kan foretage tilføjelser eller ændringer til disse vilkår. Kunden er bundet af de forhold, der gælder på det tidspunkt, kunden har tegnet sit abonnement, medmindre NATUNOR underretter kunden om ændringer i disse vilkår, og kunden ikke inden 60 dage fra den dato, hvor e-mailen er sendt, giver os besked om, at kunden ikke accepterer de ændrede vilkår. 

 

11.5 Personlige oplysningerr

NATUNOR benytter sig af et tredjepartsprogram til at håndtere abonnementer i systemet. Dette program gemmer følgende oplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Betalingskort oplysninger (gemmes kun i On.Pay betalings gateway)

Dine personoplysninger bruges kun til det formål, at kunne levere varen til dig samt at håndtere dit abonnement.

Oplysninger, der er afgivet til karamelboxen, hverken vidergives eller sælges, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

 

 

12. Persondatapolitik

Ved at benytte NATUNOR.dk accepterer du, at vi behandler dine personoplysninger i henhold til vores datapolitik, som fremgår af følgende link https://NATUNOR.dk/persondatapolitik

Vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af dine personlige oplysninger.

 

13.1 Personoplysninger

NATUNOR har brug for visse personoplysninger for at kunne handle med dig og levere nyheder og andre tjenester til dig. Virksomheden indsamler kun de personoplysninger, der er nødvendige.

Vi har som minimum brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:

Navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse.

 

13. Klagemuligheder

Har du en klage over et produkt, købt i vores Webshop, eller en ydelse kan der sendes en klage til: info@natunor.dk

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Center for Klageløsning

Nævnenes Hus

Toldboden 2

8800 Viborg

www.naevneneshus.dk